Рефлексії, практичний досвід, розвиток компетенцій. Як навчають у сучасній школі КМДШ

Як у КМДШ будують шкільну освіту майбутнього

Яку школу обрати для своєї дитини і на які предмети та розвиток навичок треба звертати увагу, обираючи школу? Як допомогти дитині вирости різнобічно обдарованою людиною, яка буде усвідомлено ставитися до себе та світу?

Де знайти прогресивну приватну школу, в якій приділяють достатньо уваги розвитку креативності та емпатії так само, як і підготовці до ЗНО з англійської?

Навіщо в школі окремий ментор, заняття з рефлексії та креативності та яким чином вчителі школи допомагають своїм учням стати тими, хто буде змінювати цей світ — про все це ми поговорили з академічною директоркою мережі шкіл КМДШ Іриною Туляковою.

Яка мета і завдання стоять перед кожним вчителем у КМДШ?

Ірина Тулякова, академічна директорка мережі шкіл КМДШ

Ми прагнемо, щоб кожен мав достатньо знань, досвіду, впевненості та приймав рішення на основі цінностей для того, щоб робити власний вибір та творити своє майбутнє. Тому створюємо відповідні умови, підгрунтя, в яких учні можуть розвиватися та отримувати практичний досвід.

У КМДШ сформована ціннісно-компетентісна модель, на яку ми спираємося, розвиваючи дитину.

Це означає, що окрім знань, ми створюємо умови для отримання дітьми життєвого досвіду, який сприяє формуванню у них таких цінностей як повага, відповідальність, креативність, розвиток, взаємодія та отримання компетентностей. 

Навчання в КМДШ має дві складові: освітню і формаційну. Тобто, поряд зі знаннями та практичним досвідом йде формування особистості. Формаційна (виховна) програма покликана сприяти розвитку компетентностей: адаптивності, Helicopter View (вміння поглянути на ситуацію широко), критичного, позитивного та проектного мислення, емпатії, комунікативності, креативності.

Розвиток цих компетенцій відбувається комплексно. Тобто, не лише на спеціально відведених заняттях. Це інтегрується у весь навчальний процес. Наприклад, навчатися креативному мисленню наші учні можуть і на математиці; емпатії – на практичному занятті з фінансової грамотності, де потрібно працювати в командах та бути надійним командним гравцем розроблючи соціальне підприємство; критичному мисленню – у процесі дебатів, де потрібно грамотно розбивати аргументи опонента, не образивши його. Разом з цим, наші школярі та команда активно долучаються до волонтерств, різних соціальних та еко ініціатив.

В нашому розумінні школа – це середовище, де формується особистість. Де вона не лише отримує знання, а проходить важливі етапи становлення, вчиться співпрацювати та вибудовувати відносини. Адже наша школа повного дня і діти в ній знаходяться 35% свого свідомого життя.

Як проходить тиждень учня КМДШ?

Освітньо-формаційну програму ми будуємо таким чином, щоб протягом тижня учень отримав різносторонній досвід.

У одного учня КМДШ протягом тижня може бути декілька практичних дослідів, в яких він бере активну участь; іноземна мова з носієм; сучасні види спорту, такі як петанк, флорбол, фрізьбі; проектна робота, де вони з командою можуть досліджувати певне явище чи процес; заняття у творчій майстерні в рамках хвильового занурення; зустріч з відомими підприємцями, письменниками, громадськими активістами; дебати англійською мовою; заняття «Інтро», коли учні аналізують цікаві новини у світі та обговорюють їх; в кінці тижня обов’язково рефлексії, учні аналізують навчальний тиждень, пропрацьовують помилки, ставлять нові цілі та формують стратегію їх досягнення. Ми впевнені, що саме навички усвідомлення дійсності допоможуть дітям творити своє життя та правильно застосовувати знання.

Кожне наше заняття – це свого роду міні-проект, який включає і командну співпрацю, і елемент творчості, дискусію, практичну роботу.

Як ви комунікуєте з батьками щодо успішності учнів? Як формуєте батьківську спільноту?

Видів комунікації у нас декілька: починаючи від особистого спілкування, закінчуючи електронним щоденником, де вказуємо необхідну для батьків інформацію з коментарями стосовно розвитку та успішності дитини. Наприклад: «Ваша дитина проявляла активність на географії, під час заняття спортом показала чудові результати у грі в петанк. З англійської сьогоднішня тема далась легко, над попередньою треба трішки попрацювати». Також у нас є School Pass — електронний документ, де зазначається рівень поступу (розвитку) кожного учня.

У нас дуже чудова батьківська спільнота, і ми активно працюємо над формуванням батьківського ком’юніті. Наприклад, інколи запрошуємо батьків провести у школі заняття, на профорієнтаційні зустрічі, долучаємо до проєктів, створюємо для них дайджести і залучаємо батьків до життя школи.

Хто такий тьютор/ментор у школі?

Тьютор працює у початковій школі, а ментор у середній та старшій. Це наставник, якій супроводжує учнів протягом шкільного життя. Разом з тьютором дитина ставить цілі, розвивається, може поділитися переживаннями, досягненнями, запитати поради. Тьютори та ментори навчають цілепокладанню, рефлексії, займаються цілісним розвитком дитини та класу як команди. Це значимий дорослий для дитини, який супроводжує її на кожному кроці до його становлення.

Як проходять рефлексії?

Тільки за останній навчальний рік ми з тьюторами та менторами КМДШ розробили понад 2000 сценаріїв  рефлексій для різних вікових груп. Тому рефлексії проходять по-різному, але головна мета це сприяти розвитку їх усвідомленості. Так як шкільне життя неймовірно насичене і важливо учням вчитися аналізувати, що з ними відбувається і як далі рухатися.

Але дітям потрібно подавати рефлексії креативно. Наприклад, в кінці навчального року у сьомому класі ментор провів рефлексію, в процесі якої вони створили сторінку в Instagram. В дописах діти фіксували важливі події за цей рік, обговорювали, що було добре, над чим варто попрацювати та які інструменти використати, що треба покращити, чого ми хочемо досягти у наступному році, які кроки нам потрібно почати робити вже сьогодні. Рефлексії сприяють не лише індивідуальному, а й груповому розвитку та встановленню довіри в класі.

Ваша школа надає якісну освіту та формує особистість, ви розвиваєте в дітях емпатію, креативність та інші якості, які часом забуваються в процесі навчання. Як ви навчаєте таким потрібним, але доволі недосяжним навичкам?

Якщо системно створювати умови, в яких дитина проявляє емпатію — це стає частиною її ідентичності. Якщо дитині показувати приклад взаємоповаги, то і вона буде намагатися зростати людиною, яка поважає інших. Коли дитині тільки говорити про цінності, а не транслювати їх, не створювати умов, в яких вона зможе ці цінності проявити – це лишиться тільки розмовою.

Наприклад, у нас у школі розвинене учнівське самоврядування, школярі залучені у процес формування спільноти, яка своєю діяльністю може впливати на певні процеси. Діти відчувають відповідальність, довіру, вони співпрацюють між собою, вчаться знаходити компроміс, поважати думку один одного, бути відповідальними за свої рішення.

Ось так через формаційну діяльність, цікаві проекти, командну співпрацю, самоврядування, благодійні проекти ми створюємо середовище, де дитина може проявити та розвинути свої найкращі якості та зростати ціннісноорієнтованою особистістю.

Ваші найголовніші навчальні підходи

В першу чергу ми впевнені, що навчання ефективне лише через практичний досвід. Тоді, коли дитина самостійно може дослідити певний процес та сформувати висновок, а не отримати готову відповідь. Знання мають працювати, втілюватися в життя. І це має відбуватися у школі.

Одним з підходів навчання у КМДШ є інтегровані уроки, коли, наприклад, одна тема поєднує хімію з математикою, історію з фізикою тощо. Наприклад, на інтегрованому занятті з математики, інформатики та робототехніки, учні можуть аналізувати, як влаштований Інтернет, робити відповідні дослідження та обчислення; або ж на інтегрованому занятті з фізики та хімії в кілокалоріях вираховувати енерговитрати i енергетичну цінність їжі. Так діти вчаться розглядати певну тему комплексно, знаходити взаємозв’язки між явищами та процесами, бачити як все діє в житті.

У молодшій школі КМДШ застосовують підхід хвильових занурень, коли впродовж місяця діти дослідницьким способом вивчають одну тему, але на кожній дисципліні розглядають її з різних точок зору: з математичної, творчої, природничої, наукової. В кінці місяця діти дуже творчо захищають свій проект, демонструють отримані знання, діляться результатами відкриттів щодо теми.  Часто на захисти ми запрошуємо батьків.

Проектна діяльність – також один з підходів у КМДШ. Діти глибинно досліджують певне питання, роблять аналіз, моніторинг, виконують досліди, аби дійти певного висновку. Наприклад, нещодавно школярі досліджували типи генерації енергії, які з них є в концепції сталого розвитку, які екологічно прийнятні для розвитку людства. Досліджували принцип роботи сонячної батареї та генерації електроенергії цим способом.

У старшій школі починаються профорієнтаційні напрямки та занурення. Ми співпрацюємо з кращими освітніми та бізнес партнерами, які викладають у нашій школі факультети IT, Підприємництво, Комунікації. Учні практично знайомляться з цими напрямками та отримують досвід у кожному з них. Деякі школярі навіть втілюють у життя проекти, над якими працювали на факультетах.

Ви працюєте над підвищенням компетенції учнів за принципом Empowerment. Що це?

В умовах швидкоплинності світу та невідомості діти особливо потребують поштовху. Empowerment у нашій школі – це саме про поштовх, надання сил кожному для особистого розвитку та зростання, відповідне ставлення та розширення можливостей.

Ми прагнемо не тільки навчити, а показати учню, як користуватися знаннями у житті. Нам важливо розвинути гармонійну особистість, підсилити любов до навчання, зарядити глибиною освітнього процесу, підштовхнути до реалізації компетенцій, знань та досвіду.

Тому для учнів існують різні види дiяльностi, вони беруть участь у самоврядуванні: у школах є учнівські спільноти, президенти та парламенти, які  зацікавлені в тому, щоб брати активну участь у шкільному житті, благодійних проєктах, організовувати культурно-розвиткові події, розвивати еко-свідомість наших шкіл.   

Крім того, наші учні можуть обирати різноманітні студії за двома напрямками: емоційно-інтелектуальний або спортивний. І, звісно, займаються реалізацією проєктів.

Яким повинен бути вчитель, щоб стати частиною вашої команди?

«Особистості виховують особистостей».

Наш учитель — особистість, яка орієнтована на дитину і результат. Це людина, яка завжди прагне до розвитку, ніколи не зупиняється, використовує творчий підхід у своїй роботі та в житті.  Вчителів, які стоять на одному місці, в КМДШ просто немає. І, звичайно в нашій команді важливі відповідальність та взаємоповага, командна взаємодія на всіх рівнях комунікації в школі.

Щоб батьки школярів могли більше дізнатися про КМДШ, про навчальні підходи, школа організовує Дні відкритих дверей та пропонує гнучкі графіки відвідування таких заходів. Тому запрошуємо! Варто лише обрати день та час, і КМДШ обіцяє незабутню екскурсію. Реєструйтеся за посиланням!