Стягнення аліментів. Що радить жінкам в Україні Міністерство Юстиції

Як захистити права дитини

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби

Заборгованість за аліментами є гострим питанням через недосконалий у минулому порядк примусового виконання рішень про стягнення аліментів та недостатністю у законодавстві ефективних заходів впливу на боржників. Це підтверджує дослідження досвіду інших країн, проведене Міністерством юстиції України. Статистика почала стрімко змінюватися на краще після напрацювання МінЮстом і прийняття Парламентом змін до Законодавства у 2018 році, які дозволили застосовувати виконавцям нові засоби примусу до боржників. У колонці для WoMo Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби детально та покроково пояснюэ, що треба робити жінкам для встановленя аліментів на дидиту. 

На сьогодні виконавці продовжують активну кампанію по боротьбі з неплатниками аліментів. З початку 2020 року, тобто лише за 5 місяців, на користь дітей стягнуто 2,2 млрд грн. 

Примусове стягнення аліментів: з чого почати 

По-перше, це звернення до суду. До суду можна звернутися за двома процедурами – в порядку наказного та в порядку позовного провадження. Наказне провадження є спрощеним і передбачає прискорену процедуру видачі судового наказу у 5-денний строк без виклику учасників в судове засідання. Судовий наказ виступає виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню без видачі на нього виконавчого листа.

Щоб звернутися в порядку наказного провадження, потрібно подати заяву про видачу судового наказу, яка повинна відповідати вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 163).

В порядку наказного провадження стягуються аліменти, сума яких не більше 10 прожиткових мінімумів (ПМ*) на дитину відповідного віку, або не більше 50% ПМ для дитини відповідного віку.

В порядку позовного провадження аліменти стягуються, якщо заявляється вимога про стягнення аліментів у фіксованій сумі у більшому розмірі, або вимога пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

 Із заявою, що відповідає вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 175) потрібно звернутися до місцевого загального суду за зареєстрованим місцем проживання стягувача або платника аліментів. Результатом є рішення суду, для виконання якого видається виконавчий лист.

Важливо знати, що у справах про стягнення аліментів судовий збір НЕ сплачується.

По-друге, це звернення до ДВС або приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження та повідомляє, що стягувач має право надати підтверджуючий  документ у разі, якщо аліменти стягуються на утримання дитини з інвалідністю (важкохворої дитини за відповідним переліком захворювань).

Протягом 10 днів з дня відкриття виконавчого провадження виконавець здійснює заходи для отримання інформації про доходи боржника (встановлення місця роботи, отримання пенсії стипендії тощо).

Який мінімальний гарантований розмір аліментів

У 2020 році Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік» установлено поступове підвищення прожиткового мінімуму на дітей. Відповідно до цього обраховується і мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину складатиме:

Як визначається сума заборгованості по аліментах 

На виконавця покладається обов’язок обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця. Розрахунок заборгованості обчислюється в автоматизованій системі виконавчого провадження на підставі відомостей, отриманих із:

 • звіту про здійснені відрахування та виплати;
 • квитанцій (або їх копій) про перерахування аліментів, наданих стягувачем чи боржником;
 • заяв та (або) розписок стягувача;
 • інформації про середню заробітну плату працівника для цієї місцевості;
 • інших документів, що відображають отримання боржником доходу або сплату ним аліментів.

Сторони можуть реалізувати своє право щодо ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, в тому числі з розрахунком заборгованості за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження. Також сторони (стягувач та боржник) можуть звернутися до суду та оскаржити розмір заборгованості зі сплати аліментів у судовому порядку. 

Як мотивувати боржника сплатити аліменти

У разі невиконання рішення суду про стягнення аліментів, у виконавців передбачено значну кількість важелів впливу до боржника, визначені Законом України «Про виконавче провадження». У разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці державний виконавець:

 • виносить повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;
 • здійснює заходи щодо звернення стягнення на майно боржника;
 • надсилає стягувачу письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів
 • виносить вмотивовані постанови про:
 • встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;
 • встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; 
 • встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування зброєю;
 • встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.

Можливість застосування тимчасових обмежень до боржників доводить свою ефективність. З 2,2 млрд грн ліквідованої заборгованості з виплат аліментів у період з 1 січня до 1 червня 2020 року, —  527,2 млн грн стягнуто із застосуванням встановлених Законом обмежень.

Так, наприкінці травня 2020 року найбільшу суму — $28 800  — погашено за виконавчим провадженням, яке перебувало у Другому Київському відділі державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Державним виконавцем винесено постанови про обмеження боржника у праві виїзду за кордон, у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю та у праві полювання, після чого боржником погашено заборгованість у повному обсязі. На сьогодні органи Державної виконавчої служби застосували тимчасові обмеження 🚫 до 128 000 боржників з виплати аліментів.

Чи можна оштрафувати чи ув’язнити боржника за несплату аліментів 

Штрафи та виправні роботи. У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин. Повторне протягом року вчинення правопорушення тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин.

Також до боржників застосовується не менш дієвий захід впливу — накладання штрафів за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 1 рік (20% від суми заборгованості зі сплати аліментів), за 2 роки (30% від суми заборгованості зі сплати аліментів), за 3 роки (50% від суми заборгованості зі сплати аліментів).

У подальшому постанова про накладення штрафу у розмірі 20%, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

При цьому, суми штрафів стягуються виконавцем з боржника після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі та перераховуються стягувачу.

Кримінальна відповідальність. Виключно стягувачі наділені правом  звернутись до правоохоронних органів із заявою про порушення відносно боржника кримінального провадження за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, оскільки відповідно до 477 Кримінального процесуального кодексу України провадження може бути розпочато лише на підставі заяви потерпілого.

Адміністративна та кримінальна відповідальність є чи не єдиними засобами впливу на боржників, у яких відсутні кошти та майно, які не працюють та ведуть аморальний спосіб життя.  В органах державної виконавчої служби перебувають понад 110 тис. виконавчих документів, за якими ускладнено виконання рішень про стягнення аліментів з наведених вище причин.

Тимчасова державна допомога дітям

У разі неотримання аліментів стягувачі мають право на отримання тимчасової державної допомоги дітям та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Диджиталізація та автоматизація виплат

На сьогодні Міністерством юстиції удосконалено електронну взаємодію з органами Міністерства внутрішніх справ, Державною податковою службою та працює над удосконаленням взаємодії з іншими органами, які є держателями реєстрів та баз даних та до яких на даний час відсутній у виконавців доступ, а також запроваджені електронні сервіси.

До прикладу, скорочено до одного дня строки опрацювання Державною податковою службою України запитів виконавців про зареєстровані за боржником рахунки, які раніше опрацьовувались тижнями, або ж взагалі відповіді не надавались. 

Також скорочено строки опрацювання Міністерством внутрішніх справ України запитів виконавців щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів. Якщо раніше відповіді надавались понад 15 діб, то на даний час – в середньому протягом 15 хв., в окремих випадках декілька годин.

На сьогодні здійснено ряд заходів щодо спрощення процедури перерахування коштів стягувачам із депозитних рахунків органів державної виконавчої служби. У чотирьох регіонах впроваджено цифровізацію процесу обліку сум та перерахування коштів стягувачам, що  дало можливість за декілька хвилин сформувати платіжні документи на перерахування стягнутих за судовими рішеннями коштів, у тому числі аліментних сум. 

Автоматизація перерахунку коштів у всіх органах державної виконавчої служби по всім областям буде запроваджена найближчим часом.