Без прав неправ, или Насколько равны отцы и матери в Украине

Кто чаще проигрывает в родительской битве за ребенка

В то время пока шведские «Либералы» — либерально-консервативная партия, — предложили проект, одним из пунктов которого стал «мужской аборт» (право мужчины полностью отказаться от ответственности (финансовой в том числе) за жизнь зачатого им ребенка), в Украине отцы пытаются отстаивать права на воспитание своих детей. Одним из примеров такой борьбы за свои права стало создание ГО «Батько МАЄ ПРАВО»Изучив содержание группы, мы задались вопросами, а насколько равными являются права отцов и матерей в Украине? С кем чаще остается ребенок в случае развода, и какие обстоятельства на это влияют? И главное — кто на самом деле страдает из-за родительских разборок в итоге? Ответы на них дают эксперт в гендерных вопросах Тамара Злобина, психотерапевт Тина Берадзе, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Оксана Войнаровская и управляющий партнер Адвокатского объединения «AVER LEX» Ольга Просянюк.

circleТамара Злобна, кандидат философских наук, эксперт в гендерных вопросах

Реакція у соцмережах на реєстрацію ГО «Батько має право» вражає: 9000 лайків, близько 5000 поширень. Така реакція свідчить, наскільки актуальною є проблема. Шкода, що обговорення прав батьків щодо участі у вихованні дитини швидко поляризувалось на два «ображених» табори: чоловіків, які постраждали від жіночого маніпулювання дитиною, і жінок, які постраждали від чоловічої безвідповідальності. У всіх своя правда, а часто – і власний болючий досвід, тому сторони не вельми прислухаються до аргументів одна одної. Насправді, ця ситуація свідчить, наскільки провальною є соціальна політика в Україні, скерована на укріплення «традиційної сім’ї» та стимулювання народжуваності. Величезна кількість сімей в Україні розпадається у перші роки шлюбу після народження дітей. І справа не у «падінні моралі», а у загальнонаціональній шкідливій звичці приймати неусвідомлені рішення. Сім’ї створюються під жахливим соціальним тиском (хлопець/дівчина є? коли вже заміж? ну що, тобі вже пора!), не маючи для цього достатньо умов (життєвого досвіду, роботи, матеріальної незалежності, власного житла), у такій же хворобливій ситуації народжуються діти (у приклад ставиться складна доля попередніх поколінь як «нормальна»). Немає культури обговорення очікувань щодо стосунків, розподілу обов’язків, укладання шлюбних контрактів, культури діалогу взагалі. У такому контексті дитина справді часто стає заручником одного або й обох батьків, яким/якою маніпулюють заради досягнення власних цілей.

Оскільки Україна – країна патріархальна і сексистська, рішення щодо опіки у абсолютній більшості випадків приймаються на користь матері. І це не є наслідком «матріархату» чи «жіночого домінування». В Україні є лише два образи жіночності – жінка-як-матір і жінка-як-сексоб’єкт.

Професійна самореалізація жінки знецінюється. Це спонукає жінок концентруватися на сім’ї та дітях як основній сфері власного життя, сприймати розлучення не як складний тимчасовий епізод власної долі, а як життєву трагедію. Молода жінка з дітьми також стає дуже вразливою, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, вона не має власного доходу, згодом їй буде складно влаштуватись на роботу, зберігається розрив в оплаті праці чоловіків і жінок за одну й ту ж роботу (30%), адже суспільство бачить «годувальниками» тільки чоловіків (навіть тих, хто не платить аліменти). Ображені на своїх колишніх партнерів, жінки справді часто негативно налаштовують дітей, травмуючи їх психіку («тато нас кинув» замість «тато зі мною розійшовся, але тебе любить»), не дозволяють бачитись з дітьми (попри постанови суду). З іншого боку, батько, який не брав участі у догляді за дитиною, може на таких зустрічах і нашкодити – мова не про пряме насилля, а банальне незнання, скажімо, продуктів, на які у дитини алергія, чи легковажне ставлення до одягу у вітряну погоду, чи свідоме дозволяння того, що дитині заборонено – на зло колишній дружині. Повертаючись до ГО «Батько має право», ініціатива, яка надає батькам юридичну допомогу щодо їх прав, є потрібною і корисною. Однак базою для діяльності такої організації мають бути не особисті драматичні історії, а холоднокровне усвідомлення головних проблем соціальної сфери України, налаштованість на подолання патріархату, підвищення усвідомленості у прийнятті рішень щодо створення сім’ї та народження/виховання дітей. Фрази про подолання «безвідповідального матріархату», який начебто панує в Україні, є неприпустимими. Також вартувало би солідаризуватися з ініціативами відповідального батьківства, наприклад, мережею Тато-шкіл, і навчати чоловіків не лише тому, як відстоювати свої права, але й тому, як виконувати свої обов’язки.

circle (56)Тина Берадзе, психотерапевт, консультант по психическому здоровью, психологии поведения и управления

Были у меня такие случаи, когда ребенок оставляется у бабушки, а мама все равно не дает возможность папе его видеть. Сама не занимается ребенком и отцу запрещает. И какая судебная система может привести это в порядок? Какая вообще система сможет это изменить? В нашей стране – никакая. У меня была пациентка, над которой муж издевался, как мог – оскорблял, бил на глазах у детей, но из-за того, что он был очень состоятельным человеком, то все это ему сходило с рук. Она стучалась во все двери. Но это не работало. И она оказалась у меня, потому что мужу вдруг вздумалось признать ее сумасшедшей и «закрыть» в соответствующем учреждении. И мне удалось немного эту ситуацию исправить. Но это отдельный случай. Ее муж решил со мной не связываться, поэтому эта девушка получила какую-то защиту. Но если бы меня не было? Скорее всего, кто-то кого-то бы убил. И вы не можете представить себе, какие там были психологические проблемы. У детей особенно. Старший вырос сейчас и ведет себя так же, как и его отец.

Когда ты видишь все это грязное белье, которое вынесено на обозрение всему свету, зарождается вопрос: а вы о детях подумали? Потом такие дети вырастают и оказываются у меня в кабинете (если еще оказываются), а родители у меня спрашивают: что мы сделали не так?

Именно вы это сделали, и то, что у кого-то наркотическая или алкогольная зависимость – это ваша вина. Любым поведенческим расстройствам есть причина. В большинстве случаев  она закладывается в детстве. Оба родителя неправы. Оба родителя используют детей для выяснения отношений между собой, ребенок – лишь инструмент. Ну не бывает, чтобы только папа был плохой или только мама. Исключения настолько редкие, что скорее подтверждают правило. Родители, думайте не только о себе, думайте о ваших детях.

circle111Оксана Войнаровская, партнер, руководитель практики частных клиентов ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

В случае раздельного проживания родителей права отца и матери в отношении установления места проживания ребенка с матерью или отцом формально равны. Согласно статье 161 Семейного кодекса Украины, при решении спора относительно установления места жительства ребенка суд принимает во внимание отношения родителей к выполнению своих родительских обязанностей, личную благосклонность ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и прочие обстоятельства.

Однако судебная практика показывает, что такие споры в большинстве своем решаются в пользу матери. Исключение составляют случаи, когда мать злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами, может своим аморальным поведением повредить развитию ребенка.

Касательно вопросов воспитания ребенка, который проживает с одним из родителей, просматривается такая же тенденция. На законодательном уровне, а именно в статье 157 Семейного кодекса Украины, установлено, что вопрос воспитания ребенка решается родителями совместно. Тот из родителей, с которым проживает ребенок, не имеет права препятствовать другому родителю общаться с ребенком и принимать участие в его воспитании. На практике же у родителя, проживающего с ребенком, есть много возможностей не допускать встречи ребенка с другим из родителей, ссылаясь, например, на мнимую болезнь, смену графика кружков в школе и т.д. Эффективных способов противодействия таким действиям практически не существует.

circle (52)Ольга Просянюк, управляющий партнер Адвокатского объединения «AVER LEX»

Вопрос прав и обязанностей родителей касательно ребенка предусмотрен статьей 141 Семейного кодекса Украины, в которой говорится о равенстве прав матери и отца в процессе воспитания их ребенка. При этом расторжение брака не влияет на объем этих прав. С юридической позиции, какими бы ни были отношения между мужем и женой, не лишним будет в устном, а лучше письменном порядке согласовать важные аспекты воспитания детей, например, предусмотреть необходимые пункты в брачном договоре или договоре касательно имущественных и не имущественных прав ребенка. Такие моменты могут касаться проживания, образования ребенка, а также алиментных обязательств при расторжении брака.

В последнем случае, если не удается договориться «полюбовно», необходимо обратиться в органы опеки и попечительства и/или в суд. Эти органы, в соответствии с нормами Семейного кодекса, могут разрешить споры касательно участия кого-то из родителей в воспитании и проживании ребенка, и других его прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав детей. При этом будут учитываться такие факторы, как:

  1. Условия проживания родителей
  2. Личное отношение родителей к ребенку
  3. Отношение родителей к исполнению своих обязанностей
  4. Личная приязнь ребенка к каждому из родителей
  5. Состояние здоровья ребенка, его возраст
  6. Психическое состояние родителей, злоупотребление алкогольными и наркотическими веществами
  7. Другие существенные обстоятельства, которые будут иметь значение в каждом конкретном случае.

Фактически при соблюдении всех условий, права родителей равны, но с учетом многих индивидуальных для конкретного случая обстоятельств могут быть «ограничены» решением суда или иного соответствующего органа. При этом всегда существует «человеческий фактор», который часто выражается в злоупотреблениях именно со стороны родителей своими правами.

Если конфликта не удается избежать, необходимо:

— задействовать адвоката как специалиста по защите прав, как непредвзятого эксперта и как возможного «переговорщика»;

— помнить, что суд обращает «усиленное» внимание на вывод органов опеки и попечительства, поэтому способствовать условиям для оформления максимально объективной оценки;

— надлежащим образом пользоваться своими правами в отношении ребенка.

— Читайте также: Нет семьи – нет проблем?