Критичне мислення: Навіщо і як його розвивати

Декілька правил прийняття кращих рішень

28.09.2018

В рамках «Форуму нової освіти» відбувся практикум для вчителів «Критичне мислення школярів: навіщо і як його розвивати?», під час якого, розробниця і авторка посібників з критичного мислення Ірина Баранова розповіла про необхідність розвитку критичного мислення ще у школі та дала практичні поради вчителям та батькам. 

Що таке критичне мислення

Критичне мислення — це, перш за все, про прийняття рішень. А за один день ми приймаємо їх десятки і, навіть, сотні. Найкращий спосіб навчити критичному мисленню  — це привчити задавати багато питань і самостійно шукати на них відповіді. Запитання стимулюють критичне мислення. Відповідаючи на запитання, учні аналізують й інтерпретують інформацію, аналізують ідеї, будують гіпотези, відстоюють свою точку зору. Запитання є засобом стимулювання різних видів мислення на різних рівнях складності.

Критичне мислення зараз є модним трендом в освіті. Про те, що його розвиток має бути одним з наскрізних завдань навчально-виховного процесу, йдеться у Концепції нової української школи. Але критичне мислення — це складне й багаторівневе явище, про що свідчить різноманітність думок щодо визначення цього поняття. І в ХХІ столітті, коли ми маємо необмежений доступ до інформації, постійно зіштовхуємося з фейками і, до того ж, вже декілька років живемо в стані інформаційної війни, навичка критичного мислення є необхідною.

Навіщо це потрібно дітям

Для учнів головне завдання — здобувати знання і навички, формувати власне ставлення до теми. Для цього, разом з вчителем, на уроках вони порівнюють свої очікування з тим, що реально отримують; ставлять запитання; експериментують; застосовують вивчений матеріал на практиці; аналізують отриманий досвід; переосмислюють свої очікування; роблять висновки щодо вивченого матеріалу; переносять зміст вивченого на власний досвід; відпрацьовують стратегії мислення. Отже, коли учень сприймає нову інформацію в процесі читання, перегляду фільму або прослуховування лекцій, завдяки вмінню мислити критично він навчається відслідковувати власне розуміння нового матеріалу та помічати прогалини в матеріалі.

Індивідуальний пошук інформації та обмін ідеями в групах є обов’язковими елементами розвитку критичного мислення в школярів. Але важливо, щоб пошук передував процесу обміну думками чи обговоренню. Тому під час уроку варто використовувати такі методи, як читання в парах, читання з визначенням опорних слів, читання з маркуванням, “тонкі” і “товсті” запитання тощо. Всі ці методи й дозволять учням вчитися мислити критично.

Етапи вирішення проблеми через критичним мисленням

Щоб вирішити проблему за критичним мисленням потрібно діяти за таким алгоритмом: 

 1. розуміння проблеми,
 2. пошук достовірної інформації (мінімум 3 джерела),
 3. аналіз інформації,
 4. оцінка існуючих варіантів і вибір кращого,
 5. формування та обґрунтування власних поглядів,
 6. прийняття рішення і дія.

У випадку зміни даних, потрібно повернутися до 2-го етапу і повторити процес.

Методика Блума

Варто розуміти те, що одного разу зрозумів американський психолог Бенджамін Блум, який створив таксономію навчальних результатів. Блум розклав процес думання на мисленнєві операції і  визначив, що є мисленнєві операції низького рівня (знання, розуміння та застосування) і високого (аналіз, синтез, оцінка).

Бенджамін Блум встановив також, що між рівнями мислення і відповідями на запитання, які ми ставимо, існує прямий зв’язок. Більше того, самі запитання утворюють ієрархію цілком відповідну таксономії мислення. Питання на запам’ятовування відносяться до найнижчого рівня. Питання на оцінку або судження розглядаються як високий рівень мислення.

Насправді, всі запитання важливі й усі вони приводять до різних видів мислення. Ієрархічна таксономія має на увазі, що кожен навик більш високого рівня базується на попередніх йому навичках. Розуміння вимагає знання, застосування вимагає розуміння і знання і так далі. Використання на уроках запитань високого рівня – на аналіз, синтез, оцінку – дозволить вчителеві ефективно розвивати критичне мислення учнів. Уміння вчителя формулювати такі запитання є обов’язковою умовою вирішення цієї проблеми. З іншого боку, він має навчити також учнів формулювати запитання різного рівня у процесі дослідження того чи іншого джерела знань.

Книги про критичне мислення:

 1. «В інтернеті хтось помиляється!» Ася Казанцева, видавництво Vivat, ціна — 94 грн.
 2. «Мислення швидке та повільне» Даніель Канеман, видавництво Наш Формат, ціна — 225 грн.
 3. «Усі брешуть» Сет Стівенс-Давідовіц, видавництво K.Fund, ціна — 199 грн.
 4. «Путеводитель по лжи» Деніел Левітін, МИФ. Научпоп, ціна — 435 грн.
 5. «Технології розвитку критичного мислення учнів», доступна для читання і завантаження онлайн.

Підготувала Катерина Савенко

— Читайте также: Non-standard: 5 програм позашкільної освіти з креативним підходом до навчання

Новини партнерів