Професії унісекс: Як в Україні поділений ринок праці між жінками та чоловіками

Чи існують досі суто жіночі або суто чоловічі професії?

«Далекобійник? Ні, ну це цілком чоловіча професія», «Ти в’яжеш кардигани на замовлення? Та це ж суто жіноча справа!». І  так далі, і в тому ж дусі. Напевно, всі чули висловлювання такого напрямку, і, скоріше за все, не раз. Хотілось би трохи зануритись глибше в тему «чоловічих» і «жіночих» професій та розібратися, які вони. Чи насправді існує жорстка градація за статтю і чи можуть одні виконувати обов’язки інших?

За Конституцією України, усі громадяни рівні перед законом, мають рівні конституційні права і свободи. Привілеїв або обмежень не може бути ані за расою, місцем проживання, ані за етнічною приналежністю, ані за політичними, релігійними поглядами, мовними ознаками та статтю. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.

Тобто, виходячи з тексту статті Конституції України, стає зрозумілим, що жінки і чоловіки мають абсолютно рівні права як у житті загалом, так і в професійній сфері. Отже, офіційного визначення «чоловічої» або «жіночої» професії не існує.

Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», забороняється вказувати вікові обмеження або пропонувати роботу тільки жінкам або чоловікам. Так само не можна вимагати від кандидата розголошення особистої інформації: подружній стан, наявність дітей тощо.

У вересні цього року Верховна Рада ухвалила Закон щодо криміналізації сексизму №3427 «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі». Відтепер у рекламі заборонено демонструвати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Окрім цього, у рекламі забороняються твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі, демонструвати насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) до сексуальних стосунків, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Які уявлення про професії й досі живі

У соціумі ж досі є певні уявлення про те, які посади можуть обіймати жінки, а які чоловіки. Наприклад, суто «жіночими» професіями традиційно вважаються такі: секретар, медсестра, швачка, вчителька, вихователька, бухгалтер. За офіційними даними кадрового порталу grc.ua, у розділі «Бухгалтерія, управлінський облік» чоловіків – 18%, а жінок – 82%, «Управління персоналом, тренінги» чоловіків – 23%, жінок – 77%, «Наука, освіта» чоловіків – 24%, жінок – 76%, «Медицина, фармацевтика» та «Домашній персонал» чоловіків – 74%, жінок – 26%.

Суто «чоловічими» посадами в суспільстві вважаються електрик, військовий, пілот, слюсар, космонавт тощо. Наприклад, за статистичними даними grc.ua, у розділі «Виробництво, сільське господарство» чоловіків – 80%, жінок – 20%, «Інсталяція і сервіс» та «Безпека» чоловіків – 95% та 94% відповідно, жінок – 5% та 6% відповідно, «Автомобільний бізнес» чоловіків – 86%, жінок – 14%, галузі «Робітничий персонал» та «Будівництво та нерухомість» однакові показники: чоловіків – 78%, жінок – 22%.

На сьогодні є певний ряд професій, які можна цілком віднести до посад унісекс. За статистикою grc.ua, приблизно рівний відсоток жінок і чоловіків працює в юридичній сфері – 53% та 47% відповідно, та у сфері продажів: чоловіків – 43%, жінок – 57%, а також здоров’я. Майже абсолютно рівні показники у галузях «Консультування», «Державна служба, некомерційні організації» та «Мистецтво, розваги, мас-медіа»: чоловіків – 46% та 45%, жінок – 54% та 55%. Також архітектурою і дизайном, так само як і творчою діяльністю, часто однаково займаються представники обох статей.

Кожна людина вільна обирати собі роботу до душі. Головне, щоб вона виконувала її сумлінно, чесно і не всупереч якимось особистим уявленням та прагненням.