На «захисті»: Законопроект про сімейні цінності чи про заборону абортів?

Новий наступ на репродуктивні права жінок в Україні

В найближчий час очікує розгляду у Верховні раді Проект Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні №8521. У тексті документу зокрема йдеться про суттєве обмеження прав жінок через недопущення абортів.

У тексті пояснювальної записки до законопроекту його автори констатують критичний стан української сім`ї та перераховують основні, на їх думку, чинники її занепаду: «Наявна статистика дає підстави визначати нинішній стан сім’ї в Україні як критичний. За останні 26 років кількість українських дітей зменшилася у два рази (з 14 млн. до 7 млн.). Нині Україна входить в 30 «найстаріших» країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше. Рівень розлучень у нашій державі є стабільно високим і становить понад 60%, через що понад 4 млн. дітей росте без батька, а біля 25% дітей виховуються у проблемних сім’ях, у яких присутній алкоголізм, наркоманія, насильство тощо. У значній мірі такий високий рівень розлучень пов’язаний із непідготовленістю молоді до подружнього життя, попри те, що, відповідно до соціологічних опитувань, 77% представників молоді планують укладення шлюбу. Негативно впливає на сім’ю пропаганда у ЗМІ деструктивного для сім’ї способу життя, що веде до знищення чи часткового знецінення сімейних цінностей. Як результат вищевказаних проблем, українська нація стабільно зменшується – лише за 2017 рік кількість населення України скоротилася на 200 000 осіб.»

Як же пропонують автори законопроекту №8521 зарадити високому рівню розлучень, нарко- та алкозалежності та небажанню молоді укладати шлюб? Наприклад, «шляхом забезпечення захисту права людини на життя з моменту зачаття до природної смерті» через, зокрема, «активізацію роботи з роз’яснення важливості інституту сім’ї, її зміцнення, формування відповідального батьківства та материнства, пропагування недопущення абортів». Висновок комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму позитивний: «рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні (реєстр. № 8521), поданий народними депутатами України Унгуряном П.Я., Білозір О.В., Дехтярчуком О.В. та іншими, за основу та в цілому.»

На захисті прав жінок

Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи» звернулась до голови Верховної Ради України, її комітетів з питань сім’ї, молодіжної політики, охорони здоров’я та з прав людини, а також до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини з закликом не голосувати за прийняття даного проету закону та з вимогою забезпечити дотримання гарантованих законом прав жінок, зокрема які стосуються захисту від насильства, захисту репродуктивного здоров’я та захисту від дискримінації.

Серед аргументів, наведених правозахисницями, є відсутність у тексті пояснювальної записці до цього Проекту будь-якої згадки про плановані кроки щодо заборони абортів в Україні. «Вважаємо, що це вводить в оману депутатів, які, голосуючи за гасла щодо захисту сімейних цінностей, фактично голосуватимуть за розробку законопроектів щодо заборони абортів. Що грубо порушує права жінок».

Ризики «підпільних абортів»

«Центр «Жіночі перспективи» нагадує про серйозні наслідки заборони абортів: «Відповідно до даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я відсутність доступу до послуг із безпечного переривання вагітності призводить до того, що щорічно 25 мільйонів жінок у світі вдаються до «підпільних абортів», що призводить до трагічних наслідків. Той факт, що жінки і дівчата не мають доступу до послуг з ефективної контрацепції і безпечного аборту, має серйозні наслідки для їхнього власного здоров’я і здоров’я їхніх сімей. ВООЗ вважає, що заборона на аборти не зменшує потребу в них і їх число ніяк не скорочується. Такі заходи лише змушують жінок вдаватися до небезпечних і незаконних послуг. У країнах, де аборти повністю заборонені або дозволені тільки в цілях порятунку життя жінки або збереження її фізичного здоров’я, лише 1 з 4 абортів не має негативних наслідків. Там же, де аборти легальні, це співвідношення становить 9 до 10-ти.»

Забезпечення прав — обов`язок держави

Конституційна норма говорить про те, що «Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». А відповідно до ст.16 Конвенції Організації Об’єднаних Націй «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», жінкам гарантовано права вільно і відповідально вирішувати питання про кількість дітей та проміжки між їх народженнями і мати доступ до інформації, освіти, а також засобів, які дають їм змогу здійснювати це право. Експертки Центру «Жіночі перспективи» доходять висновку, що таким чином Проект Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні 8521 суперечить чинному законодавству України.

Належний рівень життя для дітей та матерів

«У Пояснювальній записці йдеться про «заохочування народжуваності» та поліпшення демографічної ситуації. При цьому, Проект Постанови 8521 не містить жодних пропозицій, щоб забезпечити народженим дітям гарантований ст.8 Закону України «Про охорону дитинства» рівень життя, достатній для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку», — йдеться у зверненні громадської організації. Дійсно, чи державна допомога сім’ям з дітьми у сумі 860 грн. на місяць є хоча б мінімальною для забезпечення життєвих потреб дитини? До чого ж збирається «заохочувати» жінок держава?

Аборт, материнська та дитяча смертність у цифрах

Яка ж динаміка абортів в Україні? Чому єдине вирішення у поліпшенні демографічної ситуації наші законотворці вбачають у «заохочуванні до народжуваності» та «недопущенні абортів»? Експертки навели у своєму зверненні наступну статистику: «Зараз в Україні реєструється понад 100 тисяч абортів на рік. Для порівняння, десять років тому в Україні фіксували 500 тисяч переривань вагітності. А у 1990 року кількість абортів в Україні перевищувала один мільйон. Тобто кількість абортів в Україні постійно знижується в еволюційний спосіб. (…) Нагадаємо, що Україна лідирує за показниками материнської смертності у Європі. За даними міжнародного оцінювання, у 2015 році в Україні було 120 випадків материнської смертності, в той час як у сусідній Польщі – 12, Румунії – 56, а у Німеччині – 42. Такі дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я України. Неонатальна смертність також залишається значно вищою, ніж у країнах Європейського Союзу. У 2015 році в Україні було 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, в той час як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а у Німеччині – 1449 випадків».

Сімейне насильство та дискримінація

Центр «Жіночі перспективи» рекомендує депутатам приділити натомість більше уваги вирішенню проблеми домашнього насильства, адже це і буде дієва боротьба за правдиві сімейні цінності. Нагадують експертки і про гарантовану чинним українським та міжнародним законодавством рівність перед законом жінок та чоловіків, зобов`язання держави щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, забезпечення права на повагу до особистого життя, гарантованого ст.8 Європейської Конвенції, що включає права жінок у сфері їх репродуктивного здоров’я.

Таким чином, на думку громадської організації, «Проект Постанови не містить жодних конструктивних законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку сімей з дітьми і відповідно мотивацію до збільшення народжуваності, натомість містить законодавчі ініціативи, реалізація яких буде мати наслідком збільшення нелегальних абортів та материнської смертності, особливо жінок з соціально-незахищених та вразливих груп. Вважаємо недопустимим розробку державної політики на дискримінаційних підходах та порушенні прав людини».

Редакція WoMo стежитиме за просуванням даного законопроекту у Верховній Раді

Фото: Laura Makabresku

— Читайте також: Женщины Польши: «Страшно жить в стране с такими жестокими законами»

Мы в Facebook